Kdy je vhodné navštívit psychologa?Spousta nových klientů se na úvodním sezení ptá, zda je správné, že přišli, zda to není zbytečné, zda nejdou pozdě, nebo naopak brzy.

Zastávám názor, že jít na neznámé místo za neznámým člověkem (psychologem) a svěřit mu, co Vás trápí, je velmi těžké. To, že to nový klient překoná, znamená, že jej problém opravdu trápí a má motivaci ho změnit. Nikdy tak nemohu odpovědět, že je jeho návštěva zbytečná. I v případě, že zjistíme, že klienta trápí něco, co je zcela normální, je pro něj takové poznání přínosné.

Kdy řešit dětské problémy?

Někdy rodiče neví, zda je chování dítěte normální nebo ne. Obzvláště v malém věku jsou rozdíly v plynulosti vývoje a mezi dětmi navzájem velmi vysoké. Proto není nutné se při hovoru s maminkami na pískovišti stresovat, že „náš Pepíček ještě nemluví ve větách.“ Tlak rodičů na to, aby dítě dělalo větší pokroky, ho může naopak ve vývoji zbrzdit. Vývoj dětských dovedností není plynulý, občas se zpomalí, zastaví, někdy se i o něco vrátí a pak znovu začne postupovat vpřed. Sledujte proto změny ve větších časových úsecích (týdny až měsíce). Někdy je vhodnější s psychologem dokonce řešit samotné obavy rodičů, než konkrétní chování dítěte. V případě, že se zvládnutí některých dovedností nedaří k hranici obvyklosti (dítě například stále nechodí ve 2 letech) je na místě situaci zkonzultovat nejprve s dětským lékařem a až poté s psychologem.

Kdy řešit problémy starších dětí?

Dobrým ukazatelem psychické pohody dětí a dospívajících jsou projevy v kolektivu, zdravotní stav a spánek. Pokud dítě funguje mezi vrstevníky dobře, navazuje kamarádské vztahy, jde mu to ve škole (nebo alespoň jakž takž :), netrápí ho žádné bolesti břicha, hlavy, dobře spí, je pravděpodobné, že změny v životě snáší dobře. V případě, že vztah mezi rodiči a dospívajícím narušuje dospívání, narůstá nejistota rodičů, že dítě může mít problémy, o kterých rodiče nevědí. Opět je dobré si všímat věcí, které naznačují nepohodu. Špatná nálada, podrážděnost, škrábance, řezance, špatný školní prospěch, hádky nebo izolace od vrstevníků. V případě, že se některé z výše uvedených znaků objevují zároveň, je možné, že jde o reakci na nějakou událost, problém a má smysl vše konzultovat s psychologem. Stejně tak má smysl řešit i samotnou situaci, když vztah s dítětem trpí vlivem pubertu nezdravě moc.

Kdy řešit partnerské problémy s psychologem?

Partnerské problémy má smysl řešit s psychologem vždy, když o jejich řešení stojí alespoň jeden z partnerů. V případě, že druhý partner něco za partnerský problém nepovažuje, neznamená to, že se s tím nedá nic dělat. I v případě, že se terapie neúčastní, je totiž vztah ovlivněn účastí druhého partnera. Navíc je časté, že časem začne mít o účast v terapii zájem i zpočátku odmítavý partner.

Kdy řešit osobní problémy s psychologem?

Psychologa nebo psychiatra je v případě osobních problémů dobré navštívit tehdy, když Vám nějaký problém začíná výrazněji omezovat život. I v případě, že Vám život omezuje samotné přemýšlení o problému. Některé problémy mají navíc tendenci uzavírat se do kruhu. Například člověk, který je stydlivější, se začne stranit cizích lidí a tím přichází o možnost, se naučit způsoby, jak s lidmi jednat. Jeho sociální dovednosti zakrňují, věří si stále méně a za čas je pro něj velmi těžké jednat s lidmi i při běžných kontaktech – na úřadě, na poště, v obchodu. Čím dříve se začne problém řešit, tím méně se stačí rozvinout a zasáhnout další oblasti života.

Obecně lze říci, že řešit se dá vše, pokud o to někdo stojí. I kdyby to byl jediný člen rodiny. I s problémy, které z podstaty věci změnit nelze (úmrtí blízkého), se dá pracovat. Dá se měnit vztah klienta k problému i jeho psychická pohoda, strategie zvládání tohoto i jiných problémů atd. Každému klientovi, který k nám přichází s otázkou, zda jde správně, proto vždy odpovídám, že ano. I v případě, že během prvního sezení zjistíme, že je situace normální, má toto ujištění pro klienta velkou cenu. A za úvodní konzultaci u nás navíc nic nedáte ;)

"Má smysl řešit, co Vás tíží."