Štěstí si za peníze nekoupíte, pomoc ano.


Psychologická poradna Bez-tíže je soukromým psychologickým pracovištěm. Naše služby jsou proto placené klienty na místě nebo bankovním převodem.

Výhodou je, že k nám není potřeba doporučení od praktického lékaře či psychiatra. Proto nejsme ani povinni vést jakékoliv úřední záznamy o sezení, pracovat s diagnózami. Každý klient je pro nás člověkem, kterého něco trápí a kterému nabízíme pomoc.

Porušit naši mlčenlivost a nahlédnout do diskrétních záznamů ze sezení má možnost jedině policie a soud v případě šetření závažného trestného činu.

Styl naší práce (systemická psychoterapie) je brána za jednu z nejefektivnějších psychoterapeutických metod. Průměrný počet setkání je 4-5. Každý klient si navíc může sám určit v jaký termín se příště zastaví. Může tak ovlivnit, kolik peněz za naše služby utratí v určitém časovém horizontu.

Ceník


Upozornění:
V případě zrušení sezení méně než 24h dopředu, účtujeme klientům 50% částky. Za tak krátkou dobu již není možné objednat jiného klienta. Děkujeme za pochopení.

Individuální či rodinné sezení
Mgr. Zajíc 800 Kč / 60min
Individuální či rodinné sezení
PaedDr. Burdová 800 Kč / 60min
Individuální či rodinné sezení
Mgr. Rákosová 800 Kč / 60min


Individuální terapie pro studenty
600 Kč / 60min


"Má smysl řešit, co Vás tíží."