Každému vyhovuje jiná forma psychologické pomoci, vyberte si.


Individuální psychoterapie:


Dva lidé si povídají o tom, co jednoho z nich (klient) trápí a jak mu může být druhý nápomocný (psychoterapeut). Touto formou lze řešit osobní problémy, vztahové a dokonce i rodinné, v případě, že nikdo jiný z rodiny není ochotný ke spolupráci. Psycholog pracuje s klientem mezi čtyřma očima.

Rodinná psychoterapie:


Jde o nejúčinnější formu spolupráce. Na setkání se probírá problém, který trápí více členů rodiny. Všichni společně s terapeutem hledají možnosti, jak problém řešit tak, aby se znovu neobjevoval. Setkání se účastní kdokoliv, kdo chce problém řešit. Často rodiče s dětmi, někdy ale i s prarodiči či s přáteli, v libovolné sestavě dle zájmu a účelu.

Debatní skupiny:


Práce ve skupině má řadu výhod. Je vhodná u skupin, které trápí podobný okruh problémů. Typicky rodiče dětí ve školkách, školách, dospívající lidé se vztahovými problémy apod. Výhodou je, že společně se lépe nacházejí vhodné postupy a řešení, které problém řeší, minimalizují. Někteří účastníci navíc mohli problém částečně překonat a podělit se o zkušenost s tím, jak začít, na co se zaměřit.

Bezplatná online poradna:


Je poskytována zdarma. Každý má tak možnost zjistit, jak by se dal daný problém řešit, nebo kam se obrátit v případě potíží spadajících do jiné oblasti. Nejsme velcí zastánci internetového poradenství, ale chápeme, že má smysl nabídnout možnost anonymně se zeptat na možnou cestu z trápení.

Dotazy můžete pokládat buď na emailu: martin.zajic@bez-tize.cz nebo na naší facebookové stránce http://www.facebook.com/PsychologickaPoradnaBezTize

"Má smysl řešit, co Vás tíží."